VISKUP Nákladná doprava nakladanie s odpadmi

Firma vznikla v roku 1990 na vývoz septikov, žúmp a priemyslových odpadových vôd.

Momentálne firma zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi, t.z. odvoz, vývoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, taktiež zemnými výkopovými prácami, prenájom odstavných kontajnerov, drtenie haluzoviny, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.

V roku 2013 sme rozšírili svoju činnosť v nakladaní s odpadmi o spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Spoločnosť začala poskytovať služby mobilného drtiaceho zariadenia na likvidáciu haluzoviny a drevného odpadu pre potreby obcí a obyvateľstva.

Ponúkame služby firmám, obciam aj občanom.

Naša firma ma sídlo v Nitre a svojimi aktivitami pokrýva územie Nitry a blízkeho okolia.

Spoločnosť Viskup - Nákladná doprava zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001z.z. o odpadoch (okrem kategórie nebezpečné).