Odpadová spoločnosť Viskup Nákladná doprava nakladanie s odpadmi

Firma vznikla v roku 1990 na vývoz septikov, žúmp a priemyslových odpadových vôd.

Momentálne firma zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi, t.z. odvoz, vývoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, taktiež zemnými výkopovými prácami, prenájom odstavných kontajnerov, drtenie haluzoviny, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.

V roku 2013 sme rozšírili svoju činnosť v nakladaní s odpadmi o spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Spoločnosť začala poskytovať služby mobilného drtiaceho zariadenia na likvidáciu haluzoviny a drevného odpadu pre potreby obcí a obyvateľstva.

Našou hlavnou činnosťou je krátkodobý prenájom kontajnerov, za účelom likvidácie stavebného a iného odpadu. Zabezpečíme pristavenie kontajnera, odvoz a likvidáciu odpadu v súlade s právnymi predpismi SR a EU. Po vyzdvihnutí kontajnera odpad roztriedime a v čo najväčšej miere zrecyklujeme. Recyklácia je opätovné využívanie odpadov. Je dôležitou súčasťou presadzovania trvalo udržateľného rozvoja v odpadovom hospodárstve.

Naše služby

  • odvoz a likvidácia odpadu veľkokapacitnými kontajnermi o veľkosti 5, 7, 10, 16, 22 a 30 m3.
  • ponukame prepravu lodných kontajnerov v rámci celého Slovenska a EU, po pripojení prívesu vieme prepraviť až dva lodne kontajnery na prepravu rôzneho druhu tovaru a materiálu a tým výrazne znižiť a šetriť váš čas
  • firma disponuje väčším počtom kontajnerov, pričom počet kontajnerov sa neustále dopĺňa

Pre danú službu využívame vozidlo znacky Mercedes-Benz s nadstavbou pre reťazové a hákové veľkokapacitné kontajnery. 

Ponúkame možnosť objednať si viacero typov a veľkostí kontajnerov – klasický pevný kontajner, kontajner so zadným otváracím čelom, ktorý vám ulahčí manipuláciu s odpadom alebo uzatváratelný (uzamylatelný) kontajner.

Ponúkame služby firmám, obciam aj občanom.

Naša firma ma sídlo v Nitre a svojimi aktivitami pokrýva územie Nitry a blízkeho okolia.

Spoločnosť Viskup - Nákladná doprava zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001z.z. o odpadoch (okrem kategórie nebezpečné).

Kontaktujte nás

Telefón:

0905 622 030

Email:

viskup@vyvoz-odpadu-nitra.sk

Adresa:

Lehotská 12

Nitra - Kynek

Oblasť kde pôsobíme